• Me date 21/06/2014 me rastin e 20 vjetorit te notariatit te lire e te pavarur u organizua konferenca nderkombetare

  • Noteri ka këto të drejta të Kërkojë nga personat fizikë e juridikë dokumente që janë të domosdoshme për kryerjen e akteve dhe të veprimeve noteriale

  • Noteri ka këto të drejta të Kryejë detyrat e tij me paanësi, në bazë të ligjit dhe të betimit të bërë si noter.

Aktivitete