Site Loader

Në datat në datat 27 shkurt – 3 mars 2018, Agjencia e Bashkëpunimit për Zhvillimin Gjerman (GIZ), organizoi një vizitë studimore në Gjermani me fokus dixhitalizimin e shërbimit noterial shqiptar.

Në kuadër të projektit Fondi i Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Reforma Ligjore (ORF LR), Agjencia e Bashkëpunimit për Zhvillimin Gjerman (GIZ) është duke zbatuar projektin “Lidhja elektronike e noterëve dhe e zyrave të regjistrimit”.

Kjo vizitë, u organizua në bazë të marrëveshjes së arritur me Dhomat Kombëtarë të Noterive të Ballkanit gjatë takimit pararendës të zhvilluar në Podgoricë, Mal i Zi në datat 2 dhe 3 nëntor 2017.

GIZ dhe Dhoma Federale e  Notereve te Gjermanise organizuan gjate tre diteve te punes se ketij eventi nje axhende me prezantime Live te Sistemit Elektronik te Notereve te landit te Saksonise (Dresden), sistemit elektronik te Regjistrave Tregetar dhe Regjistrit te Pasurive te Paluajteshme te landit, si dhe raportime dhe diskutime midis Dhomave Kombetare te Noterise se Shqiperise, Kosoves, Maqedonise, Malit te Zi, Kroacise, Serbise, Bosnje Hercegovines.

Tema kryesore e kesaj vizite studimore ishte:

Dixhitalizimi i proceseve te punes se nje zyre noteriale referuar bashkepunimit midis Noterit dhe Regjistrave Publike.

Qasja drejt bashkepunimit dhe komunikimit elektronik Noter-Regjistra Publike eshte disktuar Dhomat e Noterise se Ballkanit duke ju referuar elementeve te meposhtem:

a-        Besueshmeria e Regjistrave Publike

b-        Aksesi i Noterit Publik tek te dhenat e regjistrave

c-         Komunikimi i sigurt elektronik midis noterit dhe regjistrave

d-        Implementimi i sistemit te komunikimit noter-regjister referuar:

 • Parakushteve te parashikuara nga legjislacionit ne fuqi
 • Parakushteve dhe kerkesave teknike te fushes se IT

Ne kuader te prezantimit te procesit te dixhitalizimit nga Dhomat e Noterise se Ballkanit, rasti i Noterise Shqiptare eshte prezantuar ne takim nga z. Vasil Martini, ne emer te Dhomes Kombetare te Notereve.

Ne prezantim eshte identifikuar qe ne Shqiperi, ekziston legjislacioni rregullues per procesin e Firmes Elektronike dhe Dokumentit Elektronik  (Ligjet Nr.9880, datë 25.2.2008 “Për Nënshkrimin Elektronik”, dhe nr 10273 datë 29.4.2010, “Për dokumentin elektronik”)

Ne prezantim theks i vecante i eshte vene sistemit elektronik te investuar nga Dhoma Kombetare e Noterise.

Sistemi NISA-Notarial Information System of Acts, eshte prezantuar e detajuar nga Dhoma Kombetare e Noterise.

Nje nga funksionet e zhvilluara te platformes “NISA” eshte komunikimi dhe interoperabiliteti me databaza te tjera shteterore. Ne kete aspekt, gjenerimi i dokumentave noteriale te firmosur elektronikisht nga noteri (ne rastin konkret Kontrata e transaksionit per pasuri te paluajteshme ose te luajteshme) eshte prezantuar si nje lehtesim per punen e zyres noteriale nga njera ane, por nga ana tjeter edhe per agjensite regjistruese (ZQRPP, DPSHTR) te cilat jane pjese te dokumentacionit te tyre te brendshem (dosja e pasurise, dosja e automjetit)  kontratat e nenshkruara para noterit.

Gjate prezantimit nga Dh.K.Noterise jane identifikuar synimet e implementtimit te sistemit elektronik te Notereve:

 • te prodhoje në mënyre automatike dokumentin elektronik duke dixhitalizuar arkivën dokumentare te akteve noteriale,
 • te siguroje autenticitetin e aktit noterial elektronik nëpërmjet firmosjes elektronike nga ana e noterit.
 • te garantoje integrimin dhe shkëmbimin dy drejtimesh të të dhënave nga/drejt aktoreve pjesëmarrës në një transaksion noterial,
 • te siguroje administrim financiar të aktivitetit të çdo zyre noteriale dhe te raportoje për agjencitë e sistemit të tatim taksave në vend ne kohe reale për aktivitetin e kryer.

Per te pranishmit ne takim, u prezantuan dhe strategjia afatshkurter e Notariat Shqiptar sipas pikave te meposhtme:

Gjate takimeve te organizuar prane strukturave mikpritese te kesaj vizite studimore jane identifikuar gjetjet e meposhtme per rastin e Notariatit gjerman:

  • Sistemi elektronik i dixhitalizimit te akteve noteriale te Dhomes Federative te Gjermanise ishte investim dhe ne pronesi te Notariatit Gjerman (sistemi X Notar)
  • Komunikimi elektronik i noterit me Regjistrat Publike ne Gjermani behej vetem nepermjet sistemit elektronik te instaluar prane zyres se cdo Noteri.
  • Integrimi i te dhenave nga specialistet e Regjistrave Publike behej ne menyre automatike duke shfrytezuar dosjen elektronike te transmetuar nga Noteri.
  • Komunikimi Noter-Regjister ishte i dyanshem dhe te gjitha njoftimet midis institucioneve kryhen vetem ne rruge elektronike (Dergimi i aplikimit, procesimi, njoftimi i perfundimit te transaksionit/regjistrimit nga ana e Institucioneve pergjegjese per azhornimin e te dhenave te regjistrave (regjistri i pasurive, regjistri tregetar)
  • Kartat elektronike individuale te cdo noteri, sherbenin per firmosjen elektronike te cdo dokumenti noterial. Keto karta ishin ne pronesi te Dhomes Federative te Noterise.
  • Legjislacioni rregullues per gjithe kete proces komunikimi ishte i plote duke vendosur Noterin si personin e autorizuar per te aplikuar drejt Regjistrave Publike ne Gjermani.

  Pare nga kendveshtrimi i dixhitalizimit te notariatit shqiptar, Dhoma Kombetare e Noterise konsideron se gjetjet e mesiperme ne aspektin teknik mund te konsiderohen si aktualisht te planifikuara si module te platformes elektronike “NISA”

  Nga ana tjeter, Dhoma Kombetare e Noterise konsideron si shume te rendesishem parashikimin ligjor nepermjet Ligjit te ri per Noterine, me qellim ofrimin e mundesise se  Dhomes Kombetare per hartimin e dokumentit elektronik noterial, duke siguruar keshtu autenticitetin e ketij dokumenti nepermjet firmosjes elektronike nga Noteri.

  Konkluzione dhe rekomandime nga vizita studimore

  Ne perfundim te aktivitetit, GIZ dhe Dhoma Federative e Noterise Gjermane shperndau nje material per tu perdorur ne formen e nje marreveshjeje 4 paleshe duke ftuar Dhomat e Noterise se Ballkanit dhe Ministrite e Drejtesise respektive per firmosjen e ketij akti.

  Kjo marreveshje, e konsideruar si marreveshje e “Qellimit te Mire” fton Ministrite e Drejtesise se ketyre vendeve te bashkepunojne me Dhomat Kombetare te Noterise ne drejtim te formalizimit te bashkepunimit midis Noterit dhe Regjistrave Publike te te dhenave.

Post Author: DHKN

25,307 Replies to “Njoftim per takimin e organizuar ne Dresden per Dixhitalizimin e Noterive te Ballkanit”

 1. Хотите узнать поверенные варианты заработать? В таком случае Вы, наверняка, слышали об работе по Тендера. Когда пользователь не совсем к конец осознает это термин – тогда вовсе не загвоздкой, так будет куда любопытней будет смотреть курс касательно заработка на Тендере! Теперь наша команда желаем посвятить Вас в технологическую область, в котором пользователи сможете качественно узнать основы также тонкости государственных и коммерческих тендеров. Занятия именно по закупках собственно от сообщества Самрук Казына курсы по тендерам для поставщиков достаточно много годов дает возможность всякому ученику подзаработать свои дебютно большие сумму совместно с помощью электронных закупок. На веб-портале студенты получат шанс выбрать с разными вариантами занятий и подобрать оптимально желанный вариант, без проблем установить время собственного работы. Наша команда консультируем каждого нашего пользователястудента совершенно с 0 затем даем возможность прочесть все ответы на вопросы по Тендерных закупках и необходимых инвестициях. На нашем сайте Вы почерпают помощь лично от опытных специалистов со сферы доходов, тендерной документации, работа с финансами, ведение юридической документации, транспортировка к тому же различных направленности постоянно. Обучиться Тендерные закупки совокупно с Самрук Казына – лучшее решение!

 2. Каждый день используя автомобиль, автовладелец имеет шанс встретиться с такой вопросом, как поврежденная автосигнализация на авто. Повреждение возможно вероятно повлечена полностью всяким причиной, случается также вовсе без причастности шофера автомобиль умеет запускать центральную сигнализацию или же наоборот вовсе не откликаться в факт вскрытия, еще сюда же стоит обозначить данные нарушения, в виде не срабатывание рычага тормозной системы, запирание дверцы из ключей, скоропостижное подключение автосигналки, невозможность включить машину и другие ситуации, соединенные из автомобильнйо сиреной. Данная организация срочной техпомощи касательно устранения проблем с сигнализацией открыть дверь машины без проблем устранит возникшую проблему, какая относится из ремонтом автомобильных замков, автосигнализации, открытие автомобиля, автоэлектроники также обогревом. Помимо того, который наша команда осуществляет полный спектр услуг касательно ремонту автомобильной сирены, наши специалисты всегда предоставляют клиенту разряд на услугах вскрытия дверей и сейфов, технической испытания, производство замков и магнитов. Укажите номер телефона непосредственно на нашем ресурсе либо оформите вызов мастера через приложения.

 3. Предполагаем, о том что ваш отдых возле рекой станет гораздо живописным, когда человек его проводите у своей личной лодке, в момент ловли рыбки или же запросто катаясь. Веб-маркет дутых катеров у городу Иркутск лодочный мотор 10 л с предоставляет достаточно большой выбор резиновых лодок ПВХ у подходящей финансовой категории, какую пользователь персонально имеет возможность определять. В данном сайте Вы могут указать изготовителя, расцветка, мощность, размер надувных лодок и важные характеристики, какие смогут пользователям сделать мгновенную сортировку также сделать анализ касательно предпочтительной требованию. Наш онлайн-магазин обеспечивает полное обрисовку лодки и в момент оформления заказа мгновенно осуществляет логистику резинового судна по городе в одни в период дня. Данный веб-маркет является подлинным снабженцем русских также зарубежных изготовителей, гарантируя постоянным клиентам высокое свойства лодки плюс гарантийный талон. Сделать приобретение практичным образом оплаты читатель имеет возможность прямиком на ссылке сайта и у этот точно период распаковать купленную новейшую надувную лодку.

 4. Во время покупке автомобиля неподготовленным автомобилистам достаточно запросто возможно поверить в ловушку автомобильных мошенников, те что любым образом хотят клиента обмануть, скажем, реализовать плохой авто в огромной сумме. На большое сожалению, обыкновенному автомобилисту, без отдельных инструментов трудно мгновенно понять, что по автомобилем может быть не так, потому предпочтительней в итоге направиться до мастерам, какие характеризуются не лишь большим умениями, но плюс необходимой приборами специально для осмотра машины. Организация безупречного предложений по автомобилей Автосоветник помощь в выборе автомобиля с пробегом выполняет услуги по выбора авто точно под ключ по озвученным запросам у Иркутске, выездной контроля в момент покупке, инспекция ремонтных работ транспорта, выезд мастера на день, предложения плюс подача авто по других местам. На данном сайте пользователи можете указать свою анкету в подбор автомобилям, после этого опытный специалист свяжется с номеру, и мы с вами можем обсудить детали выбора, давать развернутые ответы по ваши предметах также заключить документацию по работам. Оставляйте заявку затем получайте необходимые услуги по демократичной оплате.

 5. Землеустроительные и кадастровые работы – самые распространенные процессы по сфере земельного оформления плюс на любых инженерных программах именно без этого реально невыполнимо реализовать, от этого здесь достаточно следует возложить такие вопросы профессионалам. Организация Геосервис по городу-Петербург кадастровые услуги спб осуществляет полный совокупность услуг по исследованию-рельефным анализу, рейтинг недвижимости, экспертиза площади, составление землеустроительной документации плюс гео услуги на составлению планов площади застройки, технических карт города, создание технического проекта земельного зоны также иные услуги, какие осуществляются для коммунальных плюс народных сотрудничества. У презентованной организации имеются достаточно современные аппаратура геодезической съемки, и еще сертифицированные проектировщики в сфере землеустроительных документов плюс технического производства, более того под любого пользователей фирма снабжает правовым сопровождение на полноценное время заказа. Узнать за интересующую деятельность пользователь получит благодаря указанного сайт, на каком оператор из профессионализмом постарается ответить совершенно на любые проблемы также набросает следующие шаги по начальных работах.

 6. Ваше автомобиль, это как второй дом, у нем желательно ощущать себя удобно плюс надежно, тем более, теперь также возможно целиком укомплектовать автомобиль лучшие примочки, которые необходимы для глубокого удовлетворения пассажиров, в примеру отличный автозвук либо другие добавленные конструкции. Альфа технология – работает публичная компания касательно регулировке электронных систем, те что необходимы для авто. Потенциальный читатель может лично указать желаемую сигнализацию по указанному сайте установка блокиратора на КПП от готовом виде либо оформить работы лишь по установку, наша компания реализовывает такие работы, как настройка новых схем устойчивости, внутренняя шумоизоляция, механические замки, парковочные парктроники, подогрев движка и подобные автотовары по доступным прайсу. Благодаря нашей построенной системе обратной отклику с нашими пользователями плюс лицензированными профессионалам наша компания открыто заявляет настройку выбранного системы на любое час на данном автомобильном мастерской у городу Иркутск. Набирайте письмо на нашем веб-сайте потом наш менеджер выйдет на связь по Вами спустя пару минут!

 7. Много ли столетий ни пролетело, все равно сказки великого писателя Александра Сергеевича Пушкина лишились жизненными и интересными для детишек плюс совершеннолетних на данный дня. Когда Вы пожелал попасть у детство или показать своим детишкам самую популярную классику российских легенд, в таком случае этот онлайн-ресурс песнь о вещем олеге читать текст – вполне хорошая ресурс, где читатели могут полезно провести персональный семейный времяпровождения. Удобный интерфейс содействует скоро выбрать понравившуюся рассказ, и в если случайно Вы заочно наслышан из содержание, то сможете быстро прочесть короткий обзор, более этого постоянный юзеры имеют возможность выбрать тип истории: декламация, прослушивание у аудио формате или же просмотреть отснятую картину. К тому же пользователи смогут комментировать, перекачать к тому же лайкать понравившееся описания без подписки. Заходите и всегда читайте в удовольствие прямо в этот момент!

 8. LorenzoFUb says:

  Не могу сейчас поучаствовать в обсуждении – очень занят. Освобожусь – обязательно выскажу своё мнение по этому вопросу.

  —–
  узаконить перепланировку квартиры в сочи

  Жаль, что сейчас не могу высказаться – нет свободного времени. Но освобожусь – обязательно напишу что я думаю по этому вопросу.

  —–
  дом без посредников сочи

  Жаль, что сейчас не могу высказаться – нет свободного времени. Освобожусь – обязательно выскажу своё мнение по этому вопросу.

  —–
  луковицы тюльпанов

  Жаль, что сейчас не могу высказаться – очень занят. Но освобожусь – обязательно напишу что я думаю по этому вопросу.

  —–
  орхидея ванда москва

  Жаль, что сейчас не могу высказаться – очень занят. Освобожусь – обязательно выскажу своё мнение по этому вопросу.

  —–
  дом дизайн сочи

  Жаль, что сейчас не могу высказаться – опаздываю на встречу. Но освобожусь – обязательно напишу что я думаю по этому вопросу.

  —–
  https://lolz.guru/threads/3146262/

  Жаль, что сейчас не могу высказаться – опаздываю на встречу. Освобожусь – обязательно выскажу своё мнение по этому вопросу.

  —–
  нормы градостроительного проектирования сочи

  Жаль, что сейчас не могу высказаться – тороплюсь на работу. Но освобожусь – обязательно напишу что я думаю по этому вопросу.

  —–
  https://opt24.store/product-category/produkty-pitaniya/

  Жаль, что сейчас не могу высказаться – тороплюсь на работу. Освобожусь – обязательно выскажу своё мнение по этому вопросу.

  —–
  создание сайтов ключ

  Жаль, что сейчас не могу высказаться – вынужден уйти. Но освобожусь – обязательно напишу что я думаю по этому вопросу.

  —–
  top smm panel usa

 9. ZacharyCax says:

  уматово

  —–
  ремонт ноутбуков замена жесткого диска минск

  Есть интересные моменты!

  —–
  Сверлильно присадочные станки с ЧПУ

  Прикол жестокий!

  —–
  https://www.sadoviy1.ru/mnogoletniki/lugovnik.html

  баян!

  —–
  https://lolz.guru/threads/2210739/

  Тупо зачет!

  —–
  https://limonok.ru/million-bonus

  Супер!!! Мне безумно понравилось!!!!!!!!!!!

  —–
  https://millionbcazino.ru/million_bezdepositnii_bonus.html

 10. RobertRal says:

  Хи-хи

  —–
  знак лайк

  супер,давно так не смеялс

  —–
  Экспандер КК 2327.01.007

  полнейший отпад

  —–
  магазин сиропов

  Бомбейски!

  —–
  заказать остекление балкона недорого

  Аффтар – аццкий сотона !! Пеши исчо !!

  —–
  https://www.sadoviy1.ru/hvojnye-derevya-i-kustarniki/kiparisovik.html

  Ну и писанина

  —–
  https://fabrika-mody.ru/collection/trenchi

  ля я такого ещо никогда не видел

  —–
  https://portotecnica.su/category/show/id/268/

  Зачод на пятёрку

  —–
  https://lolz.guru/threads/2937804/

  это даже без коментариев

  —–
  https://lolz.guru/threads/2116970/

  Зачёт и ниипёт!

  —–
  tuii

 11. Williamgen says:

  А я ей верю!!!

  —–
  тюльпаны купить в москве в розницу

  ужо видела

  —–
  купить орхидею доставка почтой

  Ох мы наржались на этом

  —–
  воздушные шары на 14 февраля москва

  бред одним словом

  —–
  https://azimutpro.ru/catalog/ezhednevniki_i_biznes_bloknoty/planingi/

  сказка чтоли?

  —–
  cheapest smm services

  Спасибо огромное! Так давно искала его в хорошем качестве.

  —–
  аккаунт clash of clans

  КОНЦОВКА КЛАССНАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!

  —–
  https://www.mayflor.ru/category/srezannye-tsvety/delfinium.html

  оригинально. нужно глянуть

  —–
  какое кофе в зернах лучше купить

  суппер )))) посотрите – непожелеете

  —–
  накрутка лайков в инстаграме по ссылке

 12. JohnnyRog says:

  Я — этого же мнения.

  —–
  Острые козырьки 1 сезон смотреть онлайн

  Я советую Вам.

  —–
  Элита онлайн на eliteserial.online

  Послушайте.

  —–
  kharkiv university

  Извините, что я Вас прерываю.

  —–
  Instagram Video Downloader

  Я забыл напомнить Вам.

  —–
  https://opt24.store/product-category/katalog/napitki/holodnyy-chay/

  Не могу вспомнить.

  —–
  crypto trading platform

  Должен Вам сказать.

  —–
  what is crypto currency

  В любом случае.

  —–
  https://bookofra-avtomat.ru/

  Между нами говоря.

  —–
  pin up зеркало актуальное

  Хотел бы сказать пару слов.

  —–
  https://casinomillionb.ru/bonus_million.html

 13. Johnnieedilk says:

  Меня тоже волнует этот вопрос. Вы мне не подскажете, где я могу об этом прочитать?

  —–
  https://1xbet-yukle.mobi/

  Подскажите, где мне узнать больше об этом?

  —–
  smm panel best

  Скажите мне, пожалуйста – где мне узнать больше об этом?

  —–
  https://yarusgroup.ca/

  Вы мне не подскажете, где мне узнать больше об этом?

  —–
  exchange cryptocurrency free

  Это интересно. Подскажите, где мне узнать больше об этом?

  —–
  tornado cash que es

 14. En ucuz ve kaliteli siteden uygun fyatlara satın alabilmek için takip2018
  in bütün faydalarından hemen faydalanabilirsiniz, Türk takipçi
  paketleri 1000 adet takipçiden başlayarak 100bin takipçiye
  kadar alabilirsiniz.
  100bin takipçiyi sadece 12 saat içerisinde profilinize yükleyebiliyorlar.

  Takipçi Satın Al sitesinden takipçi almak için hemen takip2018.com a giderek alın.

 15. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site,
  how can i subscribe for a weblog web site? The
  account helped me a acceptable deal. I have been tiny
  bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 16. Sizinle büyük bir sır paylaşıyorum hemen profilimde bulunan siteye girerek takipçi sayısınızı kimsenin anlamayacağı şekilde yükseltebililrsiniz.
  Takipçi sayısı arttırmak için yukarıdaki linke tıklayın ve satışlarınıza büyük oranda katkı payı sağlayın.

 17. I’m extremely impressed together with your writing abilities and also with the format on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either
  way keep up the nice high quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

 18. Go to this site to get 1free gems cooking fever

  gh45kkm
  This game is a whole lot more fun when you have as many diamonds as you could ever want.If you like mobile games like this you ought to check out the link above

 19. You made some good points there. I checked on the internet for
  more information about the issue and found
  most people will go along with your views on this web site.

 20. It’s the best time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions.
  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

 21. I think everything said made a ton of sense. But, what about this?
  suppose you wrote a catchier title? I am not saying
  your information isn’t solid, however what if you added a title
  to possibly get people’s attention? I mean Njoftim per takimin e organizuar ne Dresden per Dixhitalizimin e Noterive te Ballkanit – Dhoma Kombetare e Notereve
  is kinda vanilla. You should glance at Yahoo’s front page and note how they create
  news headlines to grab viewers to click. You might try adding a video or a picture or
  two to get people interested about everything’ve written. Just my
  opinion, it might bring your posts a little livelier.

 22. The pop-up can be a bit distracting for some people. tiny asians nude The site does get a bit more suggestions via a right-hand side tab should you make a search but here’s to make it easier to in your pursuit of the perfect porn video, and nothing else.

 23. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thank you

 24. I do not know whether it’s just me or if perhaps everybody
  else experiencing problems with your site. It looks like some of the written text on your content are running off the
  screen. Can somebody else please comment and let me know
  if this is happening to them too? This may be a issue with my internet
  browser because I’ve had this happen before.
  Many thanks

 25. I am sure this post has touched all the internet
  users, its really really fastidious post on building up
  new weblog.

 26. I’ll right away grab your rss feed as I
  can not in finding your email subscription link or newsletter
  service. Do you have any? Kindly let me recognize so that I
  could subscribe. Thanks.

 27. There is certainly a great deal to learn about this issue.

  I love all the points you have made.

 28. When you first see this horny chick, you might be stunned by her fabulous beauty. horney asian babes Around an skilled 1,000 online dating websites voguish ass paradise, on any other used, it sxx akin to be xxx sex video show basically to strain via entirely the options with zxx that is the main fabulous person.

 29. Cathrine Miller says:

  cialis prices walmart cialis europe tadalafil generic 10mg

 30. I really like what you guys tend to be up too. This
  sort of clever work and reporting! Keep up the good works guys
  I’ve added you guys to my blogroll.

 31. It is perfect time to make some plans for the future and it is time
  to be happy. I have read this post and if I could I wish to
  suggest you few interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article.
  I wish to read more things about it!

 32. I am curious to find out what blog platform you have been using?

  I’m experiencing some small security issues with
  my latest site and I would like to find something
  more risk-free. Do you have any suggestions?

 33. All in all, Kiss Jav is a good archive of Asian porn and a extremely handy place find uncensored Jav content material while not having to sift via a whole lot of pages on other tube sites to get to the great things. free asian nude chat There was something tempting in regards to the petite woman who just got out of the shower and took off the towel a good way to seduce the lucky fellow who was concerning the get his big dick sucked by the cock craving brunette who was in need of some hardcore sex.

 34. It’s awesome for me to have a site, which is beneficial in support of
  my experience. thanks admin

 35. I know this site presents quality depending articles or reviews and
  additional material, is there any other website
  which offers these kinds of data in quality?

 36. I truly wanted to write a small comment so as to appreciate you for some of the pleasant solutions you are writing at this website. My rather long internet lookup has finally been rewarded with pleasant strategies to exchange with my family. I ‘d say that we visitors actually are definitely endowed to be in a fantastic place with many brilliant individuals with very helpful basics. I feel rather fortunate to have come across your entire site and look forward to many more awesome moments reading here. Thank you again for a lot of things.

 37. Simply wish to say your article is as amazing.
  The clearness in your post is simply excellent and i can assume you are
  an expert on this subject. Well with your permission let
  me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.

  Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 38. Check out this guide about 1how to get free diamonds on cooking fever

  k23lartds11
  This game is more fun when you have unlimited free diamonds.If you like mobile games like this you should check out the link above

 39. Takip2018 den sende dilersen Türk dilersen yabancı takipçi alabilirsin
  instagram Takipçi Satın Al hizmet ve işlemi gerçekleştirerek Hemen fenomen adayları arasında yerini alabilirsin.
  İster iş ister real hayatınız da herzaman 1 adım önde olmak istemezmisiniz?
  Herkes ister tabiki ,
  O halde instagram takipçi satın almalısınız. Ucuz ve en güvenilir takipçi sitesini kullanarak instagram takipçi satın alabilrisiniz

 40. Hi there, I found your blog via Google at the same time
  as searching for a similar subject, your site came up,
  it appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just became aware of your blog thru Google, and found that it’s truly informative.

  I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate in case you proceed this in future.

  Many other folks can be benefited from your writing.

  Cheers!

 41. You made some really good points there. I checked on the web for
  more information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 42. What’s up, all the time i used to check website posts here early
  in the dawn, for the reason that i love to gain knowledge of more and more.

 43. Can I simply just say what a relief to discover an individual who really knows what they’re discussing on the
  net. You actually realize how to bring an issue to light and make it important.
  A lot more people really need to read this and understand this side of your story.

  It’s surprising you’re not more popular given that you
  most certainly possess the gift.