Site Loader

Ne kuader te bashkepunimit ndermjet Dhomes Kombetare te Notereve  dhe Drejtorise se Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave me 30/03/2018  u organizua ne ambjentet e  Muzeut Historik Kombetar takimi me noteret e qytetit te Tiranes . Ne takim moren pjese drejtori i pergjithshem i Drejtorise se Parandalimit te Pastrimit te Parave z. Arlind GJOKUTAJ dhe presidentja e Dhomes Kombetare te Noterve znj. Mimoza SADUSHAJ

Qellimi I ketij takimi ishte  adresimi i mangesive te evidentiuara gjate procesit te vleresimit nga Komiteti Moneyval, rritja e nivelit te njohurive te  notereve, domosdoshmeria e perdorimit te metodave me baze risku dhe ndergjgjegjesimi i metejshem i noterve si subjekt raportues i ligjit Ne takim z. Gjokutaj pasi vleresoi punen e notereve ne kete drejtim beri te njohur dhe problematikat e dala nga inspektimi i Komitetit Moneyval.

Znj. SADUSHAJ vleresoi edhe  njehere bashkepunimin e frytshem ndermjet dy institucioneve dhe kerkoi nga noteret qe te shtojne me teper vigjilencen per te dhene nje kontribut me te madh ne formalizimin e ekonomise.

Fatmir LAÇEJ zv/president i Dhomes Kombetare te Notereve dhe person I kontaktit me Drejtorine e Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave theksoi nevojen e analizes se rasteve dhe raportimit efikas te transaksioneve te dyshimta

Ne takim foli dhe z. Artan TRESKA, kryetar i Dhomes se Notereve te Tiranes, i cili

Vleresoi takimin e organizuar

Ne perfundim z. Dritan VAKAJ , pergjegjes i sektorit te Inspektimit beri nje permbledhje te rendesishme te legjislacionit per parandalimin e pastrimit te parave si dhe paraqiti nje sere statistikash e konkluzionesh ne dobi te permiresimit te punes

Post Author: DHKN

20,012 Replies to “Njoftim per takimin e organizuar me Drejtorine e Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave”

  1. RogerSeeta says:

    buy ivermectin for humans australia ivermectin reddit ivermectin tablets for humans

  2. JohnnyOxipt says:

    where to buy cheap clomid online clomid buy clomid 50mg online

  3. MichaelHaisa says:

    generic viagra walmart sildenafil 20 mg best place to buy generic viagra online