• Noteri ka këto të drejta të Hartojë testamente,veprime juridike e dokumente, të japë kopje dokumentesh,të kryejë veprime të tjera noteriale, të parashikuara nga ligji.
  • Noteri ka këto të drejta të Kërkojë nga personat fizikë e juridikë dokumente që janë të domosdoshme për kryerjen e akteve dhe të veprimeve noteriale

  • Noteri ka këto të drejta të Kryejë detyrat e tij me paanësi, në bazë të ligjit dhe të betimit të bërë si noter.

kontaktoni»

DHOMA KOMBËTARE E NOTERËVE

Rruga “Vaso Pasha”
Pallati 13/1

[t] : 04 2266242
      0692097547
[f]:  04 2250253

[e]: kontakt@notariati.al


Jeni të mirëpritur për të na kontaktuar në adresat dhe numrat
e telefonit të mësiperme ose perdorni formën në kollonën
tjetër për të dërguar mesazhin tuaj në adresen e Dhomës Kombëtare të Noterëvë.


Aktivitete 

Akses vetem per personelin

 

Per tu loguar ju lutem klikoni ketu