Në zbatim të Nenit 42 të Ligjit nr. 110/2018 “Për Noterinë” në datë 27.01.2021 është krijuar Bordi Disiplinor i Noterisë.

Bordi Disiplinor është i përbërë nga 2 anëtarë të zgjedhur nga Ministria e Drejtësisë, dy anëtarë të zgjedhur nga Dhoma Kombëtare e Noterisë dhe 1 anëtar i zgjedhur nga Shkolla e Magjistraturës.

Në zbatim të Nenin 54 të Ligjit nr. 110/2018 “Për Noterinë”,  më poshtë gjeni linqet e vendimeve të marra nga ky organ i Dhomës Kombëtare të Noterisë në format të anonimizuar.

Vendime 2021

Vendim nr.1/2021, datë 05.03.2021

Vendim nr.2/2021, datë 23.03.2021

Vendim  nr.3/2021, datë 06.05.2021

Vendim  nr.4/2021, datë  26.05. 2021

Vendim  nr.5/2021, datë  13.10.2021

Vendime 2022

Vendim nr.1/2022, datë 03.03.2022

Vendim nr. 2/2022, datë 06.06.2022

Vendim nr.3/2022, datë 12.09.2022  

Vendim  nr.4/2022, datë 17.10.2022

Vendime 2023

Vendim nr. 1/2023, datë 10.01.2023

Vendim nr. 2/2023

Vendim nr.3/2023

Vendime 2024

Vendim nr.1/2024

Vendimi nr.2/2024