Rregullore e brendshme e QSHTN

Me poshte do te gjeni linkun per versionin PDF te “RREGULLLORE E BRENDSHME PER FUNKSIONIMIN…