Organizohet Kongresi i Tretë i Noterëve të Shqipërisë

Dhoma Kombëtare e Noterisë organizoi në datën 22 prill 2023 në Tiranë Kongresin e Tretë…