Site Loader
 

Takim me perfaqesuesen e notariatit francez

Me daten 12/03/2017 zevendes/presidenti i Dhomes Kombetare te Notereve, z. Fatmir LAÇEJ pati nje takim pune me perfaqesuesen e Keshillit te Larte te notariatit francez, znj Caroline GINGLINGER-POYARD  , e mandatuar nga presidenti i Keshillit te larte te notriatit francez,  me te cilen zhvilloi nje bisede per forcimin e bashkepunimit ndermjet dy notariateve .

Znj. Poyard u interesua shume per ecurine e notariatit shqiptar dhe tha se nga takimet nderkombetare dhe ne kuadrin konferencave te ndryshme te UINL del e qarte notariati ne Shqiperi ka pasur nje progres te vazhdueshem , ne vecanti me dixhitalizimin e sherbimit noterial.Z. Fatmir LAÇEJ  e njohu perfaqesuesen e notariatit francez me ecurine e notariatit ne Shqiperi ,  me projektet e sukseshme ne fushen e dixhitalizimit te sherbimeve noteriale , me projektligjin per ndryshime ne ligjin per Noterine , duke u ndalur ne menyre te vecante  ne probleme te organizimit te Dhomes si dhe ato qe lidhen me trajnimin . Projekti per ngritjen e nje qendre per trajnimin fillestar dhe ate vazhdues u vleresua shume nga perfaqesuesja franceze.

Znj. Paoyard tha se do ti raportoje gjeresisht presidentit te Keshillit te larte te notariatit francez per takimin  duke percaktuar dhe nevojat e objektivat e ketij bashkepunimi.

U ra dakort qe se afermi te nenshkruhet nje marreveshje bashkepunimi ndermjet Dhomes Kombetare te notereve te Shqiperise dhe Keshillit te Larte te Notariatit Farancez

Post Author: DHKN

31,738 Replies to “Takim me perfaqesuesen e notariatit francez”