Site Loader

Nga data 1 – 4 Qershor u zhvillua ne Ankara kongresi i 46 i Notereve te Turqise . Ne kongres ishte i ftuar dhe nje delegacion i Notariatit Shqiptar. Z. Fatmir LAÇEJ,  zv/president i Dhomes  Kombetare te Notereve pershendeti kongresin ne emer te notariatit shqiptar dhe shprehu vullnetin e pales shqiptare per forcimin e marredhenieve te bashkepunimit ndemjet dy notariateve . U ra dakort per nenshkrimin e nje marreveshje bashkepunimi midis dy notariateve , marreveshje qe do te nenshkruhet ne muajin Shtator 2017

Post Author: DHKN

18 Replies to “4 Qershor u zhvillua ne Ankara kongresi i 46 i Notereve te Turqise”

  1. RogerSeeta says:

    propecia discount finasterid propecia prescription online

Leave a Reply

Your email address will not be published.