Kalendari vjetor “Për organizimin dhe zhvillimin e trajnimeve vazhduese për vitin 2021”

Qendra Shqiptare e Trajnimit të Noterëve, në referim të ligjit nr. 110/2018 “Për Noterinë”, “Rregullores…