NJOFTIM PER SHPREHJE INTERESI

NJOFTIM! Në zbatim të pikës 3, të nenit 6, të nenit 90, të ligjit nr.110/2018…