Site Loader

Mbi pranimin e aplikanteve qe plotesojne kriteret per pranimin ne provimin e programit fillestar per kandidatet per notere.

Ne referim te njoftimit mbi shpalljet e interesit dhe aplikimeve per provimin e pranimit ne programin e formimit fillestar te kandidateve per notere, Qendra Shqiptare e Trajnimit te Notereve administroi dokumentacionin mbi shprehjet e interesit te aplikanteve qe kerkojne te marrin pjese ne provimin e pranimit ne programin e formimit fillestar. Komisioni i Posacem i ngritur nga Qendra Shqiptare e Trajnimit te Notereve “Mbi shqyrtimin e dokumentacionit te aplikanteve” mori ne shqyrtim dhe verifikoi dokumentacionin e cdo aplikanti duke u referuar kritereve kumulative qe duhet te plotesojne aplikantet perpara se ti nenshtrohen provimit sipas kritereve te caktuara nga Ministria e Drejtesise.

Bashkelidhur, gjeni listen e aplikanteve qe plotesojne kriteret formale per te marre pjese ne provim si dhe listen e aplikanteve te cilet u skualifikuan per shkak te mos plotesimit te kritereve formale.

Ju bejme me dije se lidhur me daten per organizimin e provimit do te njoftoheni pas vendimit qe do marre Keshilli i Dhomes Kombetare te Notereve.

LISTA E APLIKANTËVE PËR PROVIM 2021

LISTA E APLIKANTËVE QË SKUALIFIKOHEN PËR MUNGESË DOKUMENTACIONI

Post Author: DHKN