Njoftim për organizim provimi

Njoftim për organizim provimi Këshilli Kombëtar i Dhomës Kombëtare të Noterisë në zbatim të Nenit…