Site Loader

Bazuar ne urdherin e Ministrit te Drejtesise nr. 630 date 25.11.2022 pika 5, ne linkun me poshte gjeni te skanuar urdherin ““Per caktimin e dites, ores, vendit te zhvillimit te provimit kualifikues per notere, afatit te paraqitjes se kerkesave per shprehje interesi per te hyre ne provim dhe dokumenteve perkates qe duhet te shoqerojne kerkesen””.

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin e skanuar

Post Author: DHKN