Shpallja e rezultateve te votimit per organet drejtuese te Dhomes Kombetare te Noterise

NJOFTIM ! Ne daten 17.12.2022 u mblodh Asambleja e Pergjithshme e Notereve me qellim zgjedhjen…