Site Loader

NJOFTIM !

Ne daten 17.12.2022 u mblodh Asambleja e Pergjithshme e Notereve me qellim zgjedhjen e Kryetarit, Zevendes Kryetarit te Dhomes Kombetare te Noterise si dhe Anetareve te Keshillit Kombetar te DHKN.

Nga materialet e votimit te administruara nga Sekretariati i Asamblese dhe Komisioni i Votimit, shpallen rezultatet e procesit te votimit si me poshte:

Ne mbledhje moren pjese 365 notere nga te cilet sipas listes se administruar nga Komisioni i Votimit rezultoi te kishin votuar 363 Notere.

Ne baze te verifikimit dhe numerimit te votave, Keshilli Kombetar perbehet nga:

 • Znj. Mimoza Sadushaj, Kryetar
 • Znj. Gentiana Brati (Abdiu), Zevendes Kryetar
 • Z. Ardjan Karroqe, Anetar
 • Znj. Albana Hoti, Anetar
 • Z. Arben Kopliku, Anetar
 • Znj. Enkeleida Hoxha, Anetar
 • Znj. Fitnete Lika, Anetar
 • Znj. Xhevahire Brahaj, Anetar
 • Znj. Laureta Tare, Anetar
 • Znj. Ilirjana Tabaku, Anetar
 • Znj. Elvina Haxhiaj, Anetar

Tirane, me 17.12.2022

Post Author: DHKN