Site Loader

NJOFTIM !

Datë 19.12.2022

Nëpërmjet këtij njoftimi, pas zhvillimit të provimit me shkrim dhe me gojë, përkatësisht më datë 10.12.2022 dhe datë 19.12.2022,  publikohet lista me pikët totale të kandidatëve për noterë pas vlerësimit në total të tyre nga komisioni i kualifikimit për noterë.

Post Author: DHKN