Publikimi listës me pikët totale të kandidatëve për noterë

NJOFTIM ! Datë 19.12.2022 Nëpërmjet këtij njoftimi, pas zhvillimit të provimit me shkrim dhe me…