Site Loader

Date: 06.02.2024

NJOFTIM !

Dhoma Kombetare e Noterise ne bashkepunimin me Oden e Notereve te Kosoves dhe Degen Vendore te Noterise Tirane , ne kuadrin e njohjes me mire te institucioneve dhe veprimtarise se Bashkimit Europian , tashme qe Notariati shqiptar eshte  pranuar edhe si vezhgues te Keshillit te noterve te BE ( CNUE )  organizuan me  3 – 4 shkurt  ne Prizren nje trajnim te perbashket mer teme:

Noteria dhe rregullimi i saj ne rendin juridik europian. Veprimtaria noteriale ne kendveshtrimin e gjykatave europiane ( GJED dhe GJEDNJ) (Lektore Prof. Dr. Migena Leskoviku , UT)

Trajnimi ishte shume interesant dhe u zhvillua ne menyre interaktive ku pati dhe case study me grupe. Ne takim moren pjese 50 notere. 

Post Author: DHKN